Institucions i centres d’inserció laboral

Les següents empreses d’inserció sociolaboral participen en l’execució dels projectes:

  • Fundació Pereta
  • Ginesta
  • Fundació Onada
  • Aurora
 
  • Ventall
  • ADV
  • Associació Baix Camp
  • Inserció sociolaboral Serra de Llabera