Desenvolupament ambiental, social i cultural

La Diputació de Tarragona té com un dels seus objectius preferents impulsar el desenvolupament sostenible arreu del territori, per integrar els aspectes econòmics, socials i culturals en el vessant mediambiental.

“la Caixa”, mitjançant l’Obra Social, persegueix la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través del desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament humà sostenible.

El conveni de col·laboració entre ambdues entitats es va signar el 17 de març de 2006 amb una vigència de tres anys (2006-2008). En aquest conveni, l’Obra Social “la Caixa” hi destina tres milions d’euros, un per cada any.

L’any 2009,vist l’èxit social i mediambiental del conveni, ambdues entitats acorden continuar amb aquesta tasca, i signen un nou conveni el dia 3 de març de 2009 per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió social mitjançant actuacions d’alt valor mediambiental en el desenvolupament del territori, el qual serà gestionat per l’Organisme Autònom Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona. La durada del conveni serà de 2 anys i l’aportació econòmica serà d’1.200.000 € cada any.

 
Projectes 2011 Projectes 2010 Projectes 2009 Projectes 2008 Projectes 2007 Projectes 2006
 
 

Contacte:
Josep Maria Elorduy Vidal
Tel. +34 977 249 488
agrau@diputaciodetarragona.cat
Ctra. de Valls, 45 (43007) Tarragona