Projectes 2007

Entitat: AJUNTAMENT DE VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP (ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS)

RECUPERACIÓ DE L’ENTORN DE LA MUSSARA

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS

RECUPERACIÓ D'UNA ESPÈCIE: EL MARGALLÓ (Chamaerops humilis)

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

RECUPERACIÓ DE ZONES DEGRADADES, SENDERS I CAMINS ALS MUNICIPIS DEL PARC NATURAL DELS PORTS

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

RECUPERACIÓ DEL CRANC DE RIU AUTÒCTON - FASE II

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

REFORESTACIÓ D’ÀREES DEGRADADES DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

Característiques del projecte
Entitat: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES MUNTANYES DE PRADES

CONTROL BIOLÒGIC DEL XANCRE DELS CASTANYERS A LES MUNTANYES DE PRADES - FASE II

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE LA RIERA DEL GAIÀ - ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DEL BOSC DE LA RIBERA AL CURS BAIX DEL RIU GAIÀ

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS AL PARC NATURAL DEL MONTSANT - FASE II

Característiques del projecte
Entitat: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (SAM)

CONSERVACIÓ DELS BOSCOS D’AIGUAMÚRCIA

Característiques del projecte

Entitat: AJUNTAMENT DE VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP (ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS)

RECUPERACIÓ DE L’ENTORN DE LA MUSSARA

El pla de recuperació de l'entorn del nucli de població de la Mussara va contemplar actuacions de neteja, esbrossada de vegetació i retirada de restes de tot tipus en trams d'especial interès paisatgístic, social, recreatiu i de comunicació (camins, fonts, edificacions, nucli de la població...).

Es tracta d'un conjunt d'operacions destinades a crear unes condicions similars a les que presentava l'entorn del poble i rodalies, alterat per l'activitat humana i el creixement descontrolat de la vegetació.

Per a la realització del projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un conveni amb el Taller Baix Camp, una associació de pares de persones amb minusvalidesa que té com a finalitat oferir respostes a les necessitats derivades de l'actual realitat de les persones adultes amb algun tipus de discapacitat a la comarca del Baix Camp, així com preveure les seves necessitats futures i col·laborar amb entitats que tinguin les mateixes o similars finalitats.


Dades tècniques:

Data inici: 27/03/2007
Data finalització: 21/12/2007
Municipis: Vilaplana
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 150.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 3


Entitat: AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS

RECUPERACIÓ D'UNA ESPÈCIE: EL MARGALLÓ (Chamaerops humilis)

La finalitat d'aquest projecte ha estat la recuperació del margalló, una planta tradicionalment emprada per a la fabricació de peces artesanals, i així recuperar el procés de producció artesanal de les Terres de l'Ebre, que s'havia perdut i que l'Ajuntament de Mas de Barberans ha volgut recuperar.

La realització del projecte s'ha centrat en tres punts importants:

- La neteja d'un espai natural -que s'havia transformat en un abocador de runa- amb una important aportació de terra fins a la seva regeneració total

- La plantació dels margallons de manera manual per part de la brigada contractada.

- La creació d'espais, camins delimitats amb pedra del territori i adaptats per al pas amb cadira de rodes, així com la creació de dues basses artificials per reproduir la vegetació i garantir un espai agradable per passejar-hi. L'actuació i la seva direcció ha estat efectuada per dones. Els marges amb pedra seca, la bassa, les rampes i la utilització de troncs i arrels seques per a construir fonts i adornaments han estat pensats per elles i realitzats amb les seves mans.


Dades tècniques:

Data inici: 01/05/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Mas de Barberans
Comarca: Montsià
Inversió econòmica: 52.218,00 €
Nombre de treballadors inserció: 3


Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

RECUPERACIÓ DE ZONES DEGRADADES, SENDERS I CAMINS ALS MUNICIPIS DEL PARC NATURAL DELS PORTS

El Parc Natural del Ports és el segon Parc més important en quant a extensió i creació de llocs d' interès. També està inclòs dins la xarxa Natura 2000.

Per aquest motiu, les actuacions dins del projecte es concentren en les accions següents::

- Neteja de brossa de zones que s' han convertit en abocadors improvisats a la natura.

- Recuperació de zones degradades (espais d' esbarjo al costat dels pobles dels Ports, talussos inestables vora els camins i pistes...) mitjançant la revegetació amb planta autòctona procedent del viver d' Alfara de Carles)

Recuperació d' antics camins, senders d' unió entre pobles dels Ports o altres llocs emblemàtics en zones properes al Parc Natural.

Dades tècniques:

Data inici: 05/06/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Alfara de Carles, Paüls, Prat de Compte
Comarca: Terra Alta i Baix Ebre
Inversió econòmica: 86.235,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6


Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

RECUPERACIÓ DEL CRANC DE RIU AUTÒCTON - FASE II

Ha estat el segon any del projecte, i ha inclòs les actuacions següents:

Actuacions per controlar la població invasora (cranc roig americà):

- Realització de trampes i manteniment de les ja creades.

- Mostreig amb trampes

- Pesca elèctrica.

Actuacions per afavorir la població de cranc autòcton:

- Cens de la població per controlar que es manté estable

- Crear ombres a la zona del riu on es troben els crancs

- Caracterització del riu a l' estiu, per identificar quins són els trams que s' assequen i quins tenen aigua constantment.

- Eradicació de dos nuclis de canya americana, la qual és invasora i agafa molta aigua del riu.

- Divulgació dels treballs mitjançant xerrades, tríptics i el programa Mediambient de TV3.

Dades tècniques:

Data inici: 02/01/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Escaladei
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 44.243,00 €


Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

REFORESTACIÓ D’ÀREES DEGRADADES DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

Es podria dir que aquest projecte és la continuació lògica del que es va realitzar l'any 2006, i que va consistir en la neteja de les zones degradades del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

La realització d'aquest projecte va consistir en:

- La recuperació de zones per replantar arbres.

- La plantació d'arbres i el seu manteniment durant les seves primeres fases de desenvolupament.

A la finalització del projecte, s'havien plantat uns 3.000 arbres, dels quals el percentatge de supervivència va ser d'un 90 %.


Data finalització: en un principi, la durada el projecte era de cinc mesos, però en vista de la gran acollida per part de la població i l'administració del Parc es va poder allargar dos mesos més, fins al desembre de 2007.


Dades tècniques:

Data inici: 02/05/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta i Sant Carles de la Ràpita
Comarca: Baix Ebre i Montsià
Inversió econòmica: 101.493,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6


Entitat: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES MUNTANYES DE PRADES

CONTROL BIOLÒGIC DEL XANCRE DELS CASTANYERS A LES MUNTANYES DE PRADES - FASE II

En la segona fase del projecte de la recuperació del castanyer, les actuacions que es van realitzar van ser les següents:

1. Per començar, i per tal de poder seguir tractant les castanyedes, han prosseguit els treballs de síntesi de l'inòcul per lluitar contra el xancre dels castanyers.

2. D'altra banda s'han continuat inoculant parcel·les a gairebé tots els municipis de les muntanyes de Prades.

3. També s'ha iniciat el procés de supervisió de les zones ja tractades durant el 2006, i també s'han seguit de prop altres casos concrets .

4. I, finalment, s'han dut a terme estudis sobre les diferents varietats de castanyers, per tal de conèixer millor les seves característiques i peculiaritats, tant de l'arbre com del fruit, i a la vegada analitzar les possibilitats de plantar-ne de nous, i fer empelts com s'havia fet anys enrere.

La novetat ha estat que, a més del tipus d'inoculació realitzada fins ara (pasta que conté miceli amb soca fong hipovirulent, introduïda en petites incisions superficials fetes al voltant del xancre del individu), s'ha començat a usar un nou mètode: inòcul en forma d'esprai que conté conidis del fong hipovirulent, que només cal polvoritzar directament sobre el xancre. Aquesta metodologia ja s'ha provat per tractar castanyedes del Montseny, i dóna bons resultats, ja que permet una actuació més ràpida i menys complicada pel que fa a accedir a certes parts de l'arbre.


Dades tècniques:

Data inici: 01/03/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Prades, Vilanova de Prades, Vallclara, Mont-ral
Comarca: Conca de Barberà i Baix Camp
Inversió econòmica: 30.000,00 €


Entitat: AJUNTAMENT DE LA RIERA DEL GAIÀ - ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DEL BOSC DE LA RIBERA AL CURS BAIX DEL RIU GAIÀ

Aquest projecte consistia en la restauració de l'estat ecològic d'aquesta zona humida del curs baix del Riu Gaià, i va tenir com a objectiu la recuperació i el manteniment del bosc de ribera, un dels hàbitats més representatius del litoral mediterrani.

Els principals objectius van ser:

- Eliminació de la canya i control del rebrot.

- Millora del bosc de ribera, amb la plantació de més de 20 espècies diferents, entre arbres i arbusts propis de les vores dels rius mediterranis.

- Potenciar l'ús pedagògic i social d'aquest tram del riu Gaià.

- Consolidar la presencia de la tortuga de rierol.


Per a la realització d'aquest projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un conveni amb l'Associació Aurora, un centre especial que treballa exclusivament amb persones que pateixen malaltia mental severa. Les característiques d'aquest treball comporten un benefici terapèutic reconegut pels mateixos familiars i professionals que integren l'equip.


Dades tècniques:

Data inici: 01/05/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: la Riera de Gaià
Comarca: Tarragonès
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8


Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS AL PARC NATURAL DEL MONTSANT - FASE II

L'any 2007 es va continuar amb el projecte del 2006, de prevenció d'incendis dins del Parc, i durant aquest any les actuacions van realitzar-se per les zones més problemàtiques pel perill d'incendi existent.

Per a la realització del projecte, es va contractar un grup de persones a l'atur, a les quals es va impartir un curs de Prevenció de Riscos Laborals de 50 hores, que els servirà per al seu futur laboral.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2007
Data finalització: 31/12/2007
Municipis: Cornudella del Montsant, la Morera de Montsant, Cabacés
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 79,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6
Fase d'execució: finalitzat


Entitat: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (SAM)

CONSERVACIÓ DELS BOSCOS D’AIGUAMÚRCIA

La Diputació de Tarragona és propietària d'alguns boscos de la província, com és el cas del boscos d'Aiguamúrcia. És necessària l'eliminació de la massa forestal, culpable de la ràpida propagació de foc en cas d'un incendi, per la qual cosa es van dotar de mesures de protecció els boscos d'Aiguamúrcia per tal de reduir el possible efecte del foc i crear infraestructures necessàries per disminuir el risc de les persones en cas d'incendi forestal.

El projecte es va realitzar en dues fases, ja que es va veure la necessitat de seguir amb les actuacions almenys dos mesos més.

Per dur a terme el projecte es va contractar, mitjançant l'OTG de la Generalitat de Catalunya, una brigada de persones, totes elles en situació d'atur, tres de les quals eren dones, inclosa la capatassa.

Primera fase: desembre 2006 - març 2007

Segona fase: abril 2007 - juny 2007


Dades tècniques:

Data inici: 01/01/2007
Data finalització: 30/06/2007
Municipis: Aiguamúrcia
Comarca: Alt Camp
Inversió econòmica: 100,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5
Fase d'execució: finalitzat