Projectes 2008

DESBROSSAMENT SELECTIU I NETEJA DE DIVERSOS TRAMS DE DIFERENTS RIERES DEL BAIX PENEDÈS

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP (ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS)

RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ DE FONTS I PASTURES A L’ENTORN DE LA MUSSARA

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

CONDICIONAMENT DE PUNTS D’AIGUA PER A LA FAUNA I ELIMINACIÓ D’ELEMENTS NEGATIUS AL PARC NATURAL DELS PORTS

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE VANDELLÓS - CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (CIRE)

RECUPERACIÓ DEL BOSC DEL COMÚ, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, AFECTAT PER UN INCENDI FORESTAL

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I ENJARDINAMENTS ALS MUNICIPIS DE LA SERRA DEL MONTSANT

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE VALLMOLL - FUNDACIÓ GINAC

ADEQUACIÓ I MILLORA DELS TORRENTS DE VALLMOLL

Característiques del projecte
Entitat: CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

FOMENT DELS CULTIUS DE LA TÒFONA NEGRA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT RURAL A LA COMARCA DEL PRIORAT

Característiques del projecte
Entitat: CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

VALORITZACIÓ DE LA FLORA REMEIERA DEL PARC NATURAL DELS PORTS

Característiques del projecte
Entitat: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES MUNTANYES DE PRADES

CONTROL BIOLÒGIC DEL XANCRE DELS CASTANYERS A LES MUNTANYES DE PRADES - FASE III

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

RECUPERACIÓ DEL CRANC DE RIU AUTÒCTON - FASE III

Característiques del projecte
Entitat: CONSORCI SERRA DE LLABERIA

CREACIÓ DE VIES TRANSITABLES A LA XARXA BÀSICA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA SERRA DE LLABERIA

Característiques del projecte
Entitat: FUNDACIÓ PERE MATA - CONSORCI SERRA DE LLABERIA.

CONSERVACIÓ I MILLORA DE TRES FONTS A LA SERRA DE LLABERIA

Característiques del projecte

MILLORES MEDIAMBIENTALS A LA FINCA MUNICIPAL DEL PONT DEL DIABLE

Característiques del projecte

DESBROSSAMENT SELECTIU I NETEJA DE DIVERSOS TRAMS DE DIFERENTS RIERES DEL BAIX PENEDÈS

Algunes rieres del Baix Penedès han sofert al llarg dels darrers anys un progressiu deteriorament, motivat per la contínua urbanització i les activitats agrícoles i industrials. L'ecosistema fluvial es troba francament malmès. Les comunitats vegetals invasores (canyars i bardisses) hi dominen, i per tant la recuperació de la vegetació de ribera autòctona és molt difícil sense actuacions de desbrossament. D'altra banda, la utilització de la riera com a abocador de residus requereix una neteja periòdica.


Per aquest motiu, les actuacions d'aquest projecte són les següents:

- Potenciar la vegetació de ribera autòctona existent, eliminant les espècies agressives per al sistema, sobretot la canya americana.

- Millorar la capacitat hidràulica del riu, del qual es retiren tots els elements (arbres caiguts, canyes i residus de tot tipus) que poden suposar obturacions de la llera, amb el perill d'inundacions que això suposa.

- Incidir sobre la conscienciació dels ciutadans envers la importància ambiental i paisatgística dels ecosistemes fluvials. Impulsar la identificació dels ciutadans amb els rius i rieres.

- Recuperar el valor paisatgístic del sistema fluvial.

Per a la realització d'aquest projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un conveni amb la fundació privada Santa Teresa del Vendrell (VenTALL), la qual té com a objectiu donar suport a persones amb discapacitat, preveure'n les necessitats futures i col·laborar amb entitats que tinguin les mateixes o similars finalitats.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2008
Data finalització: 30/11/2008
Municipis: Banyeres, l’Arboç, Bonastre, Calafell, Llorenç, el Vendrell, Santa Oliva i Albinyana
Comarca: Baix Penedès
Inversió econòmica: 120.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6


Entitat: AJUNTAMENT DE VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP (ASSOCIACIÓ DE PARES DE MINUSVÀLIDS)

RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ DE FONTS I PASTURES A L’ENTORN DE LA MUSSARA

El pla de recuperació i adequació de fonts i pastures a l'entorn de la Mussara contempla actuacions de neteja, desbrossament de vegetació, la retirada de restes de tot tipus, restauració de fonts naturals en indrets d'especial interès per a la ramaderia de la zona, (camins, fonts...).

Es tracta d'un conjunt d'operacions destinades a millorar i incrementar les condicions en les quals es troben actualment les zones d'actuació, alterades pel creixement descontrolat de la vegetació.

Per a la realització del projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un conveni amb el Taller Baix Camp, una associació de pares de persones amb minusvalideses que té com a finalitat oferir respostes a les necessitats derivades de l'actual realitat de les persones adultes amb algun tipus de discapacitat a la comarca del Baix Camp.


Dades tècniques:

Data inici: 01/04/2008
Data finalització: 31/12/2008
Municipis: la Mussara
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 120.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8


Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

CONDICIONAMENT DE PUNTS D’AIGUA PER A LA FAUNA I ELIMINACIÓ D’ELEMENTS NEGATIUS AL PARC NATURAL DELS PORTS

En aquest tercer any d'actuacions al Parc Natural del Ports, l'àmbit proposat d'actuacions comprèn tres comarques: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les feines realitzades han estat les següents:

- Condicionament de punts d'aigua per a la fauna (construir basses noves i arranjar les que hi ha.)

- Eliminació d'elements negatius del paisatge, mitjançant la neteja i restauració de petits abocadors i la retirada de tanques ramaderes abandonades.

Per a la realització d'aquest projecte es va contractar una brigada de nou persones en situació d'atur, mitjançant l'OTG de la Generalitat de Catalunya, i se'ls va impartir un curs de 50 hores de Prevenció de Riscos Laborals, amb el qual aconseguiren la titulació de tècnic bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.


Dades tècniques:

Data inici: 04/05/2008
Data finalització: 31/12/2008
Municipis: Mas de Barberans, Alfara de Carles, Prat de Compte, Horta de Sant Joan, Paüls, Roquetes, Tortosa i la Sénia.
Comarca: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià
Inversió econòmica: 120.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 9


Entitat: AJUNTAMENT DE VANDELLÓS - CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ (CIRE)

RECUPERACIÓ DEL BOSC DEL COMÚ, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, AFECTAT PER UN INCENDI FORESTAL

L'incendi va cremar, ara fa ja més de dos anys, una extensió de 1.200 ha de bosc, i moltes d'aquestes zones no han tingut la recuperació natural esperada, a causa de la falta de pluges que ha afectat Catalunya els darrers dos anys. La recuperació arbustiva ha estat possible només en alguns indrets, però la recuperació arbòria ha estat pràcticament nul·la.

L'objectiu d'aquest projecte és, doncs, la tallada de l'arbrat i arbustos que es van cremar i la repoblació de la zona amb espècies autòctones, aproximadament 60 % d'arbrat i 40 % arbustiu.

Per a la realització d'aquest projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un acord marc amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, més concretament amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), el qual és un instrument per a desenvolupar la política de reinserció social i prevenció de la delinqüència en l'àmbit penitenciari i facilitar als interns l'adquisició d'hàbits sociolaborals i aprenentatges professionals útils i eficaços per a la seva integració en el món social i en el mercat de treball.


Dades tècniques:

Data inici: 02/11/2008
Data finalització: 31/03/2009
Municipis: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 150.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7


Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS I ENJARDINAMENTS ALS MUNICIPIS DE LA SERRA DEL MONTSANT

Els pobles situats a peu de la Serra del Montsant són petits, amb pocs recursos humans i econòmics, i no disposen d'un grup de persones que es puguin fer càrrec de l'enjardinament i millora paisatgística de l'entorn i llocs emblemàtics. Per això, aquest va ser l'objectiu del projecte: formar una brigada que es pogués encarregar de totes aquestes feines.

Concretament, es van realitzar les següents actuacions:

- Petits moviments de terra als talussos amb eines manuals per fer petits bancals i en alguns casos posar-hi materials de fusta tractada per estabilitzar algunes zones de material molt disgregat i erosionable.

- Plantacions amb espècies autòctones i pròpies del Montsant, que tinguin pocs requeriments mínims de manteniment i siguin poc exigents quant a sòl i aigua.

- Adequació de marges amb pedra seca autòctona.

Per a la realització del projecte, es va contractar una brigada de sis persones, totes en situació d'atur, mitjançant l'OTG de la Generalitat de Catalunya.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2008
Data finalització: 31/12/2008
Municipis: la Morera de Montsant, Escaladei, Cornudella, Albarca, Ulldemolins, Margalef, la Bisbal de Falset, Cabeces, la Figuera, la Vilella Alta i la Vilella Baixa.
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 120.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6


Entitat: AJUNTAMENT DE VALLMOLL - FUNDACIÓ GINAC

ADEQUACIÓ I MILLORA DELS TORRENTS DE VALLMOLL

Aquest projecte va consistir en la neteja i millora de l'entorn fluvial corresponent al torrent de la Fonollosa i a una part d'un afluent seu anomenat la Rasa del Roser.

Les actuacions van estar encaminades a millorar els aspectes morfodinàmics, hidrològics i ambientals dels cursos fluvials corresponents a la conca interna del riu Francolí, que es troba dins la xarxa hidrològica de Catalunya.

A més, es van suprimir tres xiprers que danyaven els fils telefònics i elèctrics.

Per a dur a terme el projecte, l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona van signar un conveni amb la Fundació Privada Ginac, la qual té com a objectiu la normalització de les relacions laborals i socials de les persones amb discapacitat mitjançant la seva participació activa, per tal de millorar la seva qualitat de vida.


Dades tècniques:

Data inici: 04/05/2008
Data finalització: 30/11/2008
Municipis: Vallmoll
Comarca: Alt Camp
Inversió econòmica: 40.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5


Entitat: CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

FOMENT DELS CULTIUS DE LA TÒFONA NEGRA COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT RURAL A LA COMARCA DEL PRIORAT

La producció actual de tòfona només cobreix el 10 % de la demanda mundial existent. Per aquest motiu, la seva producció és, ara per ara, l'opció més rendible en les zones d'alta muntanya on la mecanització és difícil i la posada en regadiu no es contempla. A mesura que s'accentuï la davallada de la producció silvestre i que nous sectors s'incorporin al consum, les perspectives de rendiment aniran cap amunt.

Les actuacions dels projecte s'han concentrat en els següents punts:

- Difusió del cultiu de la tòfona negra a la comarca del Priorat.

- Exposar als agents implicats el cultiu de la tòfona com a alternativa rendible.

- Implantació d'una xarxa de parcel·les de demostració. En aquest moment hi ha tres parcel·les implantades, i ara cal esperar resultats.


Dades tècniques:

Data inici: 02/03/2008
Data finalització: 30/06/2009
Municipis: la Torre de Fontaubella i Ulldemolins
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 43.160,00 €


Entitat: CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

VALORITZACIÓ DE LA FLORA REMEIERA DEL PARC NATURAL DELS PORTS

Aquest projecte és un estudi amb una línia d'actuació encaminada a la possible producció artesana de productes comercials de qualitat a base de plantes aromàtiques i medicinals, i/o consum local (en herboristeries, agrobotigues, turisme rural...). Però també es pot preveure la possibilitat de realitzar cultius a escala mitjana orientats a la producció de matèria primera de qualitat per a petits o mitjans laboratoris dietètics o de plantes medicinals que exigeixin una qualitat específica (espècies singulars o amb un alt contingut en principis actius).

Les dues línies de treball són complementàries i s'hauran de valorar en funció de la situació socioeconòmica de cada municipi.

- Determinar les espècies aromàtiques i medicinals més interessants comercialment de la flora catalogada als Ports.

- Valorar la possibilitat de desenvolupament d'activitats empresarials amb plantes remeieres basant-se en l'aprofitament a partir de recol·lecció silvestre i/o cultiu de les principals espècies seleccionades.


Dades tècniques:

Data inici: 02/03/2008
Data finalització: 30/11/2008
Comarca: Terra Alta, Baix Ebre i Montsià
Inversió econòmica: 24.163,00 €
Fase d'execució: finalitzat


Entitat: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES MUNTANYES DE PRADES

CONTROL BIOLÒGIC DEL XANCRE DELS CASTANYERS A LES MUNTANYES DE PRADES - FASE III

Durant el darrer any del projecte, s' han continuat realitzant treballs d' inoculació dels xancres, i és aquest mateix any, quan s' han començat a veure alguns resultats. Han estat molt positius, ja que s' ha comprovat la recuperació de molts dels castanyers inoculats, encara que els veritables resultats no els podrem veure fins d' ací cinc o deu anys.

Les dades finals del projecte han estat les següents:

Total anys 2006-2007-2008:

 Núm. xancres inoculats

 1.543

 Núm. de peus (castanyers)

 aprox. 743

 Núm. d' hectàrees tractades

 aprox. 100


TOTAL INVERSIÓ PROJECTE: 90.000 €

Dades tècniques:

Data inici: 02/01/2008
Data finalització: 31/12/2008
Municipis: Prades, Vilanova de Prades, Vallclara, Mont-ral
Comarca: Conca de Barberà i Baix Camp
Inversió econòmica: 30.000,00 €


Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

RECUPERACIÓ DEL CRANC DE RIU AUTÒCTON - FASE III

En la tercera i darrera fase del projecte s'han continuat les tasques que s'han anat duent a terme els anteriors anys, com el control de les poblacions del cranc autòcton i la de crancs americans, mitjançant trampes i la pesca elèctrica.

Com a punt i final del projecte s'ha reformat una bassa al Parc del Montsant com a lloc d'avituallament i de reproducció dels crancs, al Mas Roigé.

El resultat final ha estat un èxit, ja que els crancs s'han aclimatat molt bé a les condicions de la bassa i han començat a aparellar-se.


Dades tècniques:

Data inici: 02/01/2008
Data finalització: 31/12/2008
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 45.000,00 €


Entitat: CONSORCI SERRA DE LLABERIA

CREACIÓ DE VIES TRANSITABLES A LA XARXA BÀSICA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA SERRA DE LLABERIA

A la serra de Llaberia, i com a tot Catalunya, hi ha cada any un cert risc d'incendi forestal. La majoria de vies de la serra són camins rurals o pistes forestals amb un ús mínim. Per aquest motiu, la massa forestal fa que les vores dels camins s'omplin de vegetació que dificulta el pas dels vehicles.

Aquest projecte, doncs, ha consistit en la neteja de les vores dels camins per millorar l'accessibilitat de vehicles en cas d'un incendi forestal.

Per a la realització del projecte s'ha contractat una brigada de persones, totes elles en situació d'atur, mitjançant l'OTG de la Generalitat de Catalunya, i se'ls ha impartit un curs de prevenció de riscos laborals de 50 hores, amb el qual han aconseguit el títol de tècnic bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.


Dades tècniques:

Data inici: 01/07/2008
Data finalització: 26/02/2009
Municipis: Marçà, Capçanes, la Torre de Fontaubella, Colldejou, Pratdip i Tivissa
Comarca: Ribera d’Ebre i Priorat
Inversió econòmica: 130.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6
Fase d'execució: finalitzat


Entitat: FUNDACIÓ PERE MATA - CONSORCI SERRA DE LLABERIA.

CONSERVACIÓ I MILLORA DE TRES FONTS A LA SERRA DE LLABERIA

Les fonts de la serra de Llaberia constitueixen un patrimoni natural i històric de gran valor. Per tant, és de vital importància la seva recuperació i conservació. El Consorci de la Serra de Llaberia té catalogades unes 20 fonts, i per a aquest projecte se n'han escollit tres: la font de la Carbassa, a Pratdip, i les fonts de l'Abella i el Bullidor a Colldejou.

La realització del projecte ha anat a càrrec de la Fundació Pere Mata, de Reus, que té com a objectiu afavorir la integració social i laboral de persones que pateixen una malaltia mental severa, mitjançant un conveni signat amb l'Obra Social "la Caixa" i la Diputació de Tarragona.


Dades tècniques:

Data inici: 01/12/2008
Municipis: Pratdip i Colldellou
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 26.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 15
Fase d'execució: finalitzat


MILLORES MEDIAMBIENTALS A LA FINCA MUNICIPAL DEL PONT DEL DIABLE

El Pont del Diable és un dels elements arqueològics més significatius que trobem al terme municipal de Tarragona. Aquest és un punt habitual d'esbarjo de la població, no només resident, sinó també de pas.

La suma de tots els factors (arqueològic i d'afluència) fa que s'hagin de prendre mesures de prevenció i protecció contra els incendis.

Per tot això, la neteja i aclarida de tota aquesta zona per minimitzar el possible risc d'incendis ha estat l'objectiu d'aquest projecte, que ha tingut una durada de cinc mesos. L'entitat encarregada de la realització del projecte ha estat la Fundació Privada Onada, que s'ocupa de persones amb discapacitats, i que ha format una brigada professional de forestals.

Una peculiaritat de l'actuació va ser la troballa de dues pedreres, possiblement romanes no catalogades, així com una fita, també possiblement romana, que s'amagava darrera l'abundant vegetació.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2008
Data finalització: 30/11/2008
Municipis: Tarragona
Comarca: Tarragonès
Inversió econòmica: 120,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8
Fase d'execució: finalitzat