Projectes 2009

Entitat: CONSORCI SERRA DE LLABERIA

MANTENIMENT DE L'HÀBITAT DE LES TEIXEDES MEDITERRÀNIES

Característiques del projecte
Entitat: Ajuntaments de Tivissa, Benissanet, Ginestar i Rasquera

CREACIÓ DE FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS A RIBERA D'EBRE (TIVISSA, GINESTAR, RASQUERA I BENISSANET)

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

MILLORA DE L'ESPAI FLUVIAL I CREACIO DE PANTALLA VEGETAL ALS MUNTANYANS DE TORREDEMBARRA

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

NETEJA I ACONDICIAMENT D' ELEMENTS ANTRÒPICS ALS ULLALS DE BALTASAR (Delta de l' Ebre)

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE CREIXELL, BONASTRE I LA POBLA DE MONTORNÉS

RECUPERACIÓ D' ESPAIS NATURALS I ENTORNS DE LA MINA DE MAS GIBERT

Característiques del projecte
Entitat: Ajuntament de Prat de Comte, Ajuntament de Paüls i Ajuntament d'Horta de Sant Joan

ACCESSOS D' INTERÈS CAP A LA VIA VERDA

Característiques del projecte
Entitat: COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

ACTUACIÓ DE MILLORA I RESTAURACIÓ DEL MASSÍS LITORAL DEL BAIX PENEDÈS

Característiques del projecte
Entitat: Fundació l’Heura

VIVER DE PLANTES AUTÒCTONES I HORT ECOLÒGIC PER A L' ENSENYAMENT DE LA RESTAURACIÓ D' ESPAIS DEGRADATS

Característiques del projecte

PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL. TALLER DE PRODUCCIÓ DE BOSSES ECOLÒGIQUES AMB MATERIALS RECICLATS

Característiques del projecte

Entitat: CONSORCI SERRA DE LLABERIA

MANTENIMENT DE L'HÀBITAT DE LES TEIXEDES MEDITERRÀNIES

Les teixedes de la nostra comarca necessiten actuacions forestals directes, per poder incidir sobre la seva preservació i recuperació. Es tracta, doncs, de realitzar diferents tasques silvícoles per garantir la supervivència d'aquestes zones. La superfície on se centrarà l'actuació és de 17 ha, dividides en 10 ha de tractament selectiu i 7 ha de tractament extensiu. L'actuació és portada a terme per l'Associació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp. Taller Baix Camp.


Dades tècniques:

Data inici: 01/05/2009
Data finalització: 31/10/2009
Municipis: Colldejou i Pratdip
Comarca: Baix Camp
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones amb discapacitats
Fase d'execució: iniciat


Entitat: Ajuntaments de Tivissa, Benissanet, Ginestar i Rasquera

CREACIÓ DE FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS A RIBERA D'EBRE (TIVISSA, GINESTAR, RASQUERA I BENISSANET)

Actuacions als termes municipals de Tivissa, Ginestar i Rasquera.

Actuacions de 39,7 km de camins, tractament del 80 % de les vores i 2,4 km de senders d'enllaç entre pistes aptes per a camions (vies contra incendis).

Les tasques seran: desbrossament selectiu, esporgada de l'arbrat alt, reconstrucció d'estructures de desguàs, trituració i retirada de les restes vegetals i conservació de llenya gruixuda seccionada per afavorir-ne la recollida per part dels veïns.

Actuacions al terme municipal de Benissanet.

Neteja del bosc i sotabosc de la zona municipal "les Barbacoes", per evitar el risc d'incendi forestals. Aquesta zona ha estat recuperada d'un antic abocador. La superfície total és de 1.599 m2.

Recuperació de l'espai conegut com el Pou de la Torre, on hi ha un minaret àrab. Es faran tasques de neteja de la zona, la instal·lació de baranes de protecció i la construcció d'una escala per facilitar-hi l'accés.


Dades tècniques:

Data inici: 01/05/2009
Data finalització: 31/10/2009
Municipis: Tivissa, Benissanet, Ginestar i Rasquera
Comarca: Ribera d'Ebre
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 82.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones en situació d' atur i risc d' exclusió social
Fase d'execució: iniciat


Entitat: AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

MILLORA DE L'ESPAI FLUVIAL I CREACIO DE PANTALLA VEGETAL ALS MUNTANYANS DE TORREDEMBARRA

Creació d'una pantalla vegetal a l'espai natural dels Muntanyans de Torredembarra (tercers Aiguamolls més importants de Catalunya) per aïllar-lo de la línia de ferrocarril. Superfície de 35 ha incloses dins del PEIN. L'àmbit d'actuació se situa entre les llacunes litorals (salats) i la via de ferrocarril (8.000 m2). La llargada total de la pantalla vegetal és de 1.134 m, i l'amplada de la zona d'actuació varia entre 5 i 12 m. L'actuació és efectuada per l'Associació Aurora.

Dades tècniques:

Data inici: 01/05/2009
Data finalització: 31/10/2009
Municipis: Torredembarra
Comarca: Tarragonès
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones amb malaltia mental severa
Fase d'execució: iniciat


Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

NETEJA I ACONDICIAMENT D' ELEMENTS ANTRÒPICS ALS ULLALS DE BALTASAR (Delta de l' Ebre)

Els Ullals de Baltasar han estat adquirits, aquest darrer any, pel Parc Natural del Delta de l'Ebre. És una zona d'una extensió de 16,95 ha, de naturalesa hidrològica i d'una singularitat no gaire freqüent a la Mediterrània occidental. Els ullals són punts de surgència de l'aqüífer, de diàmetres compresos entre els 5 i 50 m. Són generalment de forma circular i la seva fondària oscil·la entre 2,5 i 7 metres. La neteja consisteix en la retirada de materials residuals com xapes, fustes, etc., i també en la retirada de diversos residus acumulats, com plàstics, vehicles inutilitzats i brosses de diversa procedència, que fins ara donaven a l'indret un aspecte degradat. També s'eliminarà la vegetació al·lòctona de tot tipus que s'ha anat expandint per la zona a causa de l'activitat de producció ornamental i de jardineria que s'hi ha realitzat en les últimes dècades. També es pretén la plantació de vegetació autòctona per a la restauració dels ambients degradats. L'actuació és efectuada per la Fundació Privada Pere Mata a les Terres de l'Ebre.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2009
Data finalització: 30/11/2009
Municipis: Amposta. Parc Natural del Delta de l' Ebre.
Comarca: Montsià
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6 persones amb malaltia mental severa
Fase d'execució: iniciat


Entitat: AJUNTAMENT DE CREIXELL, BONASTRE I LA POBLA DE MONTORNÉS

RECUPERACIÓ D' ESPAIS NATURALS I ENTORNS DE LA MINA DE MAS GIBERT

L'abandonament de les terres de cultiu a causa de la migració va provocar un deteriorament de la Mina de mas Gibert, situada al terme municipal de Creixell, i que creua des de Bonastre. fins a la Pobla de Montornès. Actualment, la Mina de mas Gibert no és visible per l'abundant vegetació que hi trobem. El sender d'accés a la Mina s'ha convertit en un corriol difícil d'accedir-hi per l'espessa vegetació que l'envaeix. Les barraques de pedra seca que trobem al llarg del camí de mas Gibert es troben actualment cobertes en gran part per la densa vegetació, que en provoca el deteriorament. La recuperació del sender es farà mitjançant actuacions de desbrossament i tallada d'arbres i arbustos, per permetre el pas dels visitants. Es crearan franges perimetrals de 20 metres d'amplada a base de desbrossament d'espècies herbàcies, matolls i aclarida de peus de forma selectiva que respecti al màxim l'entorn. Aquesta actuació serà realitzada per la Fundació Privada Onada.


Dades tècniques:

Data inici: 05/05/2009
Data finalització: 05/11/2009
Municipis: Creixell, Bonastre, la Pobla de Montornès
Comarca: Tarragonès
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones amb discapacitats
Fase d'execució: iniciat


Entitat: Ajuntament de Prat de Comte, Ajuntament de Paüls i Ajuntament d'Horta de Sant Joan

ACCESSOS D' INTERÈS CAP A LA VIA VERDA

Recuperació d’antics senders que servien coma a via de comunicació entre els diferents pobles de la Terra Alta (Horta de Sant Joan i Prat de Compte) i del Baix Ebre (Paüls). La tasca que es vol dur a terme és la de neteja i recuperació d’aquestes antigues vies de comunicació.


Dades tècniques:

Municipis: Prat de Comte, Paüls i Horta de Sant Joan
Comarca: Terra Alta i Baix Ebre
Interès de l'espai: creacio de llocs de treball
Inversió econòmica: 82.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones en situació d' atur i risc d' exclusió social


Entitat: COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

ACTUACIÓ DE MILLORA I RESTAURACIÓ DEL MASSÍS LITORAL DEL BAIX PENEDÈS

Aquest seguit d'actuacions estan emmarcades en la zona situada entre tres termes municipals del Baix Penedès (Bonastre, Albinyana i el Vendrell). Els treballs que es duran a terme són la neteja i restauració d'espais que han patit degradacions concretes, la neteja i retirada de brossa -sobretot d'elements voluminosos- i neteja d'abocaments incontrolats a les zones més deteriorades.


Dades tècniques:

Data inici: 01/06/2009
Data finalització: 30/11/2009
Municipis: Bonastre i Albinyana
Comarca: Baix Penedès
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7 persones en situació d' atur i risc d' exclusió social


Entitat: Fundació l’Heura

VIVER DE PLANTES AUTÒCTONES I HORT ECOLÒGIC PER A L' ENSENYAMENT DE LA RESTAURACIÓ D' ESPAIS DEGRADATS

Elaboració d'un viver de plantes autòctones (medicinals i aromàtiques), per integrar-les a les zones verdes urbanes i periurbanes. Integració de plantes autòctones en l'agricultura ecològica com a mitjà de control de plagues, ús eficient de l'aigua, i espais de conservació de petita fauna, per afavorir la conservació i millora de la natura. Tallers dins d'un jardí de 1.000 metres quadrats reconvertit en hort per treballar i aprendre.


Dades tècniques:

Data inici: 08/05/2009
Data finalització: 30/11/2009
Municipis: Tarragona
Comarca: Tarragonès
Interès de l'espai: creació de llocs de treball
Inversió econòmica: 60.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8 treballadores en risc d' exclusió social
Fase d'execució: iniciat


PROJECTE D'INSERCIÓ LABORAL. TALLER DE PRODUCCIÓ DE BOSSES ECOLÒGIQUES AMB MATERIALS RECICLATS

El treball a realitzar consisteix a formar laboralment dones amb dificultat per accedir al mercat laboral, mitjançant la costura de bosses ecològiques amb material reciclat. Al mateix temps, s'ofereix al mercat laboral la possibilitat de tenir personal format en el camp de la costura industrial.

La proposta suposa la formació de persones ensenyades en aquest camp per tal que puguin optar a treballar com a professionals, com a formadores o informadores dins de la seva associació, i en d'altres indrets del poble gitano.

Dades tècniques:

Data inici: 02/08/2009
Data finalització: 31/01/2010
Municipis: Tarragona
Comarca: Tarragones
Interès de l'espai: creació de Llocs de Treball
Inversió econòmica: 60.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7 treballadores en risc d' exclusió social
Fase d'execució: iniciat