Projectes 2010

Entitat: ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DE LA VEGETACIÓ DUNAR EN UN TRAM DE L’EIN DE LA PLATJA DE TORREDEMBARRA I CREIXELL.

Característiques del projecte
Entitat: Associació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp

ACTUACIONS DE MILLORA EN LES FORESTS DE LA DÒVIA (al terme de Pratdip, LA MUNTANYA BLANCA (al terme de Colldejou) i LA GÚENA (al terme de Pratdip)

Característiques del projecte
Entitat: Fundació Privada GINAC (persones discapacitades)

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS A LA SERRA DE MIRAMAR (ALT CAMP)

Característiques del projecte
Entitat: FUNDACIÓ PERE MATA

ACONDICIAMENT DELS ULLALS DE BALTASAR PER OBERTURA AL PÚBLIC.

Característiques del projecte
Entitat: Fundació ONADA

PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL BOSC NATURAL DE LA ZONA DE LA PENYA TALLADA I DE LA ZONA DEL CAMÍ DEL TERRER AL TERME MUNICIPAL DE SALOU

Característiques del projecte
Entitat: Fundació privada Santa Teresa. El Ventall

MILLORA I RESTAURACIÓ DE FONTS I CONSTRUCCIONS SINGULARS DEL BAIX PENEDÈS

Característiques del projecte
Entitat: E.I.S. DE SERVEIS AMBIENTALS (Empresa de reinserció laboral)

CREACIÓ DE FRANGES DE TRANSIBILITAT AL PEIN TIVISSA-VANDELLÒS I ACTUACIONS A L’EIN SERRA DE LLABERIA PELS DANYS DE LES NEVADES

Característiques del projecte
Entitat: Fundació l’Heura

RESTAURACIÓ I REFORESTACIÓ D'UN TRAM DE RIBERA DEL RIU FRANCOLÍ A TARRAGONA

Característiques del projecte

Entitat: ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DE LA VEGETACIÓ DUNAR EN UN TRAM DE L’EIN DE LA PLATJA DE TORREDEMBARRA I CREIXELL.

Eliminació de plantes foranes: canyar, iuca, atzavara i cortadèria.
Reproducció en un viver especialitzat a partir de llavors recollides en
aquesta platja.
Actuació de consolidació de la vegetació dunar i ordenació a la zona de la platja dins del terme de Creixell.
A la zona de Creixell es plantegen treballs com ara l’eliminació d’espècies al•lòctones com ara els dits de bruixa, consolidació i millora de la delimitació dunar i plantació de vegetació autòctona pròpia dels ambients on la sorra és predominant.
Treballs forestals en pins de les platges, esclarida, poda, etc.

Dades tècniques:

Data inici: 01/03/2010
Data finalització: 31/12/2010
Municipis: Torredembarra i Creixell
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 13 (1 coordinador, 1 oficial, 11 peons que fan rotacions)


Entitat: Associació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp

ACTUACIONS DE MILLORA EN LES FORESTS DE LA DÒVIA (al terme de Pratdip, LA MUNTANYA BLANCA (al terme de Colldejou) i LA GÚENA (al terme de Pratdip)

Desbrossament de les forests
Obertura de pas i aclarida
Tractaments de seguretat per a la millora de la massa
Eliminació regulada d’espècies no autòctones i afavoriment d’espècies en regressió com l’alzina.
Poda i neteja de forests amb trituració i abocament a subsòl
Retirada de brancatge i capçades esqueixades per les nevades

Dades tècniques:

Data inici: 01/04/2010
Data finalització:
Municipis: Colldejou i Pratdip
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8 (5/6 peons, 1 capatassa, 1 tècnic forestal, i la resta per especificar)


Entitat: Fundació Privada GINAC (persones discapacitades)

ACTUACIONS MEDIAMBIENTALS A LA SERRA DE MIRAMAR (ALT CAMP)

Les actuacions consistiran en la neteja dels principals cursos fluvials de la zona, la recuperació i millora de boscos, d’antigues carrerades i senders.
- Neteja i esporga de la Rasa dels Masos, del tram del camí dels Masos fins a la Seguera, per tal de fer el pas pel pont del Diable.
- Neteja, recuperació d’un petit tram i condicionament de la ruta “Un tomb pel Jordà” en els trams de senders forestals.
- Neteja i condicionament del sender forestal d’accés a la cova del Gat.
- Neteja, desbrossament i esporgada de la rasa de les Aguileres, dels trams d’Aiguablanch, del pont d’accés a Diguerola del Camp i del torrent de Figuerola fins al sender del pla de Santa Maria, en direcció a la torre de la Mixarda.
- Recuperació de l’antiga carrerada que traspassava la serra de Miramar de Sant Ramon fins a Prenafeta.
Neteja i recuperació de la calçada romana que porta al poble vell de Prenafeta.

Dades tècniques:

Data inici: 01/04/2010
Data finalització: 29/10/2010
Comarca: Alt Camp
Inversió econòmica: 80.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 Persones en risc d' exclusió social


Entitat: FUNDACIÓ PERE MATA

ACONDICIAMENT DELS ULLALS DE BALTASAR PER OBERTURA AL PÚBLIC.

- Facilitar la circulació de qualsevol tipus de visitants.
- Millora del sòl (compactació i anivellament)
- Instal·lació de passarel•les de fusta i ponts en els punts on el terreny no pugui ser anivellat.
- Instal·lació de tanques de protecció contra caiguda en els ullals del recorregut.
- Instal·lació durant el recorregut de punts per interactuar amb els sentits i la natura.
- Instal·lació de panells informatius, tractament de superfícies amb herba i tasca de manteniment forestal.

Dades tècniques:

Data inici: 03/05/2010
Data finalització: 31/12/2010
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6 (5 llocs de treball per a persones amb malaltia i 1 monitor en situació d’atur de llarga durada)


Entitat: Fundació ONADA

PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL BOSC NATURAL DE LA ZONA DE LA PENYA TALLADA I DE LA ZONA DEL CAMÍ DEL TERRER AL TERME MUNICIPAL DE SALOU

Camí del Terrer: neteja i retirada de residus, desbrossament selectiu, aplicació d’herbicides i productes fitosanitaris, tala d’arbres sobrants, trituració de restes de poda, tala i desbrossament, plantació d’autòctons i reg per degoteig en algunes zones.
Penya Tallada: neteja i retirada de residus, desbrossament selectiu, aplicació d’herbicides i productes fitosanitaris, tala d’arbres sobrants, trituració de restes de poda, tala i desbrossament, plantació d’autòctons i reg per degoteig en algunes zones, i col·locació de senyals i de tanques, que subministrarà l’ajuntament.

Dades tècniques:

Data inici: 01/03/2010
Data finalització: 30/09/2010
Municipis: Salou
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8 Persones en risc d' exclusió social


Entitat: Fundació privada Santa Teresa. El Ventall

MILLORA I RESTAURACIÓ DE FONTS I CONSTRUCCIONS SINGULARS DEL BAIX PENEDÈS

• Recuperació de fonts i el seu entorn.
• Recuperació de senders per arribar als punts d’interès.
• Retirada d’arbres morts i branques propers a camins o zones freqüentades.
• Retirada d’abocaments incontrolats.
• Reconstrucció de marges de pedra seca que es troben a la vora del camí.
• Senyalització de la zona.
• Inventari dels llocs on s’ha actuat.

Dades tècniques:

Data inici: 01/03/2010
Data finalització:
Comarca: Baix Penedès
Inversió econòmica: 100.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8 Operaris amb discapacitat


Entitat: E.I.S. DE SERVEIS AMBIENTALS (Empresa de reinserció laboral)

CREACIÓ DE FRANGES DE TRANSIBILITAT AL PEIN TIVISSA-VANDELLÒS I ACTUACIONS A L’EIN SERRA DE LLABERIA PELS DANYS DE LES NEVADES

1. Adequació dels camins que formen part de la xarxa estratègica d’emergències per a casos d’evacuació dels masos o de suport a l’extinció d’incendis forestals.
2. Vuit camins totalment intransitables.
3. La mateixa actuació a tots dos EIN.

Dades tècniques:

Data inici: 03/05/2010
Inversió econòmica: 92.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 Persones en risc d' exclusió social


Entitat: Fundació l’Heura

RESTAURACIÓ I REFORESTACIÓ D'UN TRAM DE RIBERA DEL RIU FRANCOLÍ A TARRAGONA

L'objecte d'aquesta actuació és la restauració d'un tram de l'entorn fluvial del curs baix del riu Francolí d'uns 494 metres de llargada, concretament en un tram aigües amunt del pont de la carretera A-7. Amb aquesta actuació es volen acoseguir els objectius següents:

- Eliminació de les espècies al·lòctones, bàsicament la canya, facilitant el correcte desguàs i funcionament del riu.

- Millorar l'estat de conervació del bosc de ribera existent en aquest tram del curs baix del Riu Francolí, augmentant-ne la biodiversitat i recuperant el bosc de ribera en zones on aquest ha desaparegut. Reforestació amb espècies pròpies del bosc de ribera com ara el freixe de fulla petita i l'om.

- Eliminar els abocaments de deixalles i runes que trobem en diferents punts d'aquest tram de riu.

Els 2 objectius principals que persegueix aquest projecte són:

1. Facilitar eines a la dona, que pateix iha patit a la seva vida risc d'exclusió social, per tal de que aquesta pugui pendre decisions que l'ajudin a donar passos vers a la inclusió socila i laboral.

2. Recuperar espais degradats, potenciant la utilització de plantes autòctones.

Dades tècniques:

Data inici: 29/06/2010
Data finalització: 31/12/2010
Municipis: Tarragona
Comarca: Tarragonés
Inversió econòmica: 60,00 €
Nombre de treballadors inserció: 8 Dones que pateixen risc d'exclusió social. ( Dones que es troben en 3er grau penitenciari)
Fase d'execució: Iniciat