Projectes 2011

Entitat: ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DEL SAVINAR LITORAL ALS MORROTS DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA

Característiques del projecte
Entitat: Fundació privada Santa Teresa. El Ventall

RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA FRANJA COSTANERA DEL MUNICIPI DEL VENDRELL

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

PROTECCIÓ DE LA FLORA DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE, ZONA ULLALS DEL BALTASAR

Característiques del projecte
Entitat: Fundació l’Heura

NETEJA I ARRANJAMENT DELS CAMINS D'ÚS PÚBLIC AL TARRAGONÈS

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

MANEIG D'HÀBITATS MEDITERRANIS PER MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Característiques del projecte
Entitat: Fundació ONADA

RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ALZINARS AL TERME MUNICIPAL DEL CATLLAR

Característiques del projecte
Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

NETEJA I ARRANJAMENT DELS CAMINS D'ÚS PÚBLIC AL PARC NATURAL DELS PORTS

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE RIUDECANYES

RECUPERACIÓ DEL BOSC DE RIBERA DE LA ZONA D'ESCORNALBOU, ALZINAR DE MONTCLAR I MAR DE RIUDECANYES

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENTS DE L'ALBIOL I VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP

ARRANJAMENT I RESTAURACIÓ DELS BIÒTOPS AQUÀTICS DE LES BASSES I LES FONTS NATURALS DELS MUNICIPIS DE L'ALBIOL I VILAPLANA

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS - ACCIÓ SOCIAL TERRES DE L'EBRE

ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES AL·LOCTONES I CONNECTIVITAT D'ESPAIS OBERTS A LA ZONA OMBRÍVOLA DEL TOLL BLAU DEL BARRANC DE LA VALL, A MAS DE BARBERANS

Característiques del projecte
Entitat: AJUNTAMENT DE VALLMOLL

RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE LA FONOLLOSA FINS A LA FONT DE LA CASTANYA - FONT DE LA MUNDA

Característiques del projecte
Entitat: Fundació Privada GINAC (persones discapacitades)

GESTIÓ FORESTAL I TRANSFORMACIÓ AMB FINALITATS AGRO-ECOLOGIQUES A LA FINCA DE MAS DE FORÈS

Característiques del projecte

Entitat: ASSOCIACIÓ AURORA

RECUPERACIÓ DEL SAVINAR LITORAL ALS MORROTS DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA

Els morrots són formacions rocalloses en la línea de costa que penetren dins el mar. A la costa tarragonina trobem els Morrots de la Savinosa, un espai que al llarg dels anys ha patit una forta degradació i, el qual, en conseqüència presentava un estat ecològic molt pòbre.

L'objectiu principal de treballadors de la Fundació AURORA va ser salvaguardar els morrots de la degradació, habilitar un espai perquè els veïns puguin gaudir l'entorn i restaurar el major nombre de savines d'aquest fràgil ecosistema. Cal destacar la retirada de 24 tones de vegetació invasora.

Dades tècniques:

Data inici: 11/05/2011
Data finalització: 30/11/2011
Municipis: Tarragona
Comarca: Tarragonès
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones que pateixen malaltia mental severa.
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: Fundació privada Santa Teresa. El Ventall

RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA FRANJA COSTANERA DEL MUNICIPI DEL VENDRELL

La franja litoral del municipi del Vendrell es troba ocupada per infrastructures turístiques i molt freqüentat durant els mesos d'estiu. Això a comportat que la vegetació costanera pròpia de l'entorn sorrenc i dunar estigui molt degradada i fortament desplaçada per altres espècies invasores.

Les actuacions realitzades pels treballadors de la Fundació VENTALL van recuperar aquestes franges de vegetació autòctona, millorar l'estat ecològic de la zona i donar un valor afegit a les platges del Vendrell pels veïns i pels turistes. Finalment es va obrir un espai per realitzar activitats didàctiques i de conscienciació social.

Dades tècniques:

Data inici: 01/09/2011
Data finalització: 30/12/2011
Municipis: El Vendrell
Comarca: Baix Penedès
Inversió econòmica: 60.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones amb discapacitats psíquiques
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE

PROTECCIÓ DE LA FLORA DEL PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE, ZONA ULLALS DEL BALTASAR

El projecte entre la Fundació Pere Mata i l'Obra Social la Caixa arriba al tram final. Les tasques realitzades s'han centrat en la neteja definitiva dels residus i finalment la restauració dels boscos de ribera amb replantació d'espècies autòctones.

A més de finalitzar l'actuació als Ullals del Baltasar s'han realitzat diferents actuacions puntuals arreu del Parc Natural, sempre orientades a la protecció de la vegetació autòctona. Els espais més destacats han estat les puntes del Fangar i la Banya, l'illa de Buda i les llacunes de l'Encanyisada i la Tancada.

Dades tècniques:

Data inici: 19/06/2011
Data finalització: 31/12/2011
Municipis: Amposta
Comarca: Montsià
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 6 persones que pateixen malaltia mental severa.
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: Fundació l’Heura

NETEJA I ARRANJAMENT DELS CAMINS D'ÚS PÚBLIC AL TARRAGONÈS

Els camins d'us públic del tarragonès formen una xarxa de senders i corriols de propietat municipal que desperta un fort interès tant en la població local com en els visitants ocasionals. Aquests camins estan desapareixent tapats per la vegetació arbustiva i l'acumulació de residus, factors que acceleren la degradació de l'entorn.

Les actuacions realitzades per les treballadores de la Fundació l'HEURA han estat diverses: la retirada de runa i deixalles urbanes i , especialment, les feines forestals antiincendis, les quals han suposat la recollida i eliminació de 53 tones de restes vegetals.

Dades tècniques:

Data inici: 07/07/2011
Data finalització: 31/12/2011
Municipis: Vespella de Gaià, Torredembarra i Creixell
Comarca: Tarragonès
Inversió econòmica: 69.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7 dones en règim de tercer grau, tutelades i amb risc d’exclusió social
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: PARC NATURAL DEL MONTSANT

MANEIG D'HÀBITATS MEDITERRANIS PER MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

Al Parc Natural del Montsant trobem un gran nombre d'espais forestals en avançat estat de degradació o amb escàs valor ecològic, són boscos poc madurs amb gran densitat d'arbres. Aquestes extensions sobrecarregades de vegetació són molt perilloses davant d'un incendi forestal.

Les actuacions desenvolupades en conveni entre el Parc Natural, la Diputació de Tarragona i l'Obra Social la Caixa tenen per objectiu reduir aquesta càrrega, prendre mesures contra els incendis i establir franges de separació menys poblades per millorar l'estat ecològic general del territori.

Dades tècniques:

Data inici: 06/10/2011
Data finalització: 31/03/2012
Municipis: La Morera del Montsant
Comarca: Priorat
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones aturades. sense subsidi i amb càrregues familiars
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: Fundació ONADA

RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ALZINARS AL TERME MUNICIPAL DEL CATLLAR

L'alzina (Quercus Ilex) ha estat bàsica per la vida rural, l'obtenció de fusta any rere any i la disponibilitat de carbó per cuinar o escalfar-se depenia directament d'aquesta espècie. Amb el pas dels anys l'alzinar no s'ha explotat i pateix un abandó progressiu, augmenta molt el risc d'incendis i redueix significativament la biodiversitat.

L'actuació realitzada pels treballadors de la Fundació ONADA al llarg de la xarxa de camins s'adreça a la recuperació de l'alzinar i reducció del risc d'incendi. S'han trobat multitud de joves alzines ocultes en el sotabosc sense possibilitats de creixement i s'han aclarit espais per a la seva regeneració natural.

Dades tècniques:

Data inici: 20/06/2011
Data finalització: 02/12/2011
Municipis: El Catllar
Comarca: Tarragonès
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7 persones amb discapacitat psíquica
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: PARC NATURAL DELS PORTS

NETEJA I ARRANJAMENT DELS CAMINS D'ÚS PÚBLIC AL PARC NATURAL DELS PORTS

El Parc Natural dels Ports és un espai dominat per pinedes i formacions arbustives denses, caracteritzades per acumular molta massa vegetal que sovint impedeix el trànsit pels camins, a més de suposar un elevat risc d'incendis forestals.

Les actuacions en aquest projecte estan coordinades entre la Diputació de Tarragona i els tècnics del Parc Natural, i tenen lloc a diferents municipis. Es basen en la neteja selectiva als marges dels camins, dirigida a eliminar gran part del combustible vegetal i a facilitar un trànsit sense risc.

Dades tècniques:

Data inici: 06/10/2011
Data finalització: 31/03/2012
Municipis: Horta de Sant Joan, Arnes i Prat de Comte
Comarca: Terra Alta
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones aturades. sense subsidi i amb càrregues familiars
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: AJUNTAMENT DE RIUDECANYES

RECUPERACIÓ DEL BOSC DE RIBERA DE LA ZONA D'ESCORNALBOU, ALZINAR DE MONTCLAR I MAR DE RIUDECANYES

La xarxa de camins municipals de Riudecanyes ha patit en els darrers anys una degradació notables, la vegetació ha crescut descontrolada fins a limitar el pas de vehicles pels camins. El risc més destacat d'aquesta situació és l'alta densitat de combustible vegetal acumulat i el conseqüent perill d'incendi. Aquest estat de degradació és comú en diferents indrets del municipi, així doncs es van desenvolupar una sèrie d'actuacions per adequar i normalitzar l'ús d'aquestes vies.

A més de la retirada del combustible vegetal altres actuacions s'han centrat en el manteniment de tallafocs, neteja d'espais propers a habitatges i, fins i tot, l'obertura d'espais per facilitar que els equips d'extinció d'incendis puguin moure's amb facilitat en cas de necessitat.

Dades tècniques:

Data inici: 12/05/2011
Data finalització: 31/03/2012
Municipis: Riudecanyes
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones aturades, sense subsidi i amb càrregues familiars
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: AJUNTAMENTS DE L'ALBIOL I VILAPLANA - TALLER BAIX CAMP

ARRANJAMENT I RESTAURACIÓ DELS BIÒTOPS AQUÀTICS DE LES BASSES I LES FONTS NATURALS DELS MUNICIPIS DE L'ALBIOL I VILAPLANA

Entre els municipis de l'Albiol i Vilaplana hi ha un paratge natural recorregut per multitud de camins rurals, que eren antigues vies de comunicació. Aquests camins s'han anat abandonant i els elements arquitectònics dispersos pel territori han estat tapats per la vegetació.

El projecte de restauració de dolls i espais humits ha donat lloc a la recuperació de 12 fonts diferents. S'han recuperat els camins d'accés i l'ús públic d'aquests indrets i aturat la degradació que any rere any patien aquests elements.

Dades tècniques:

Data inici: 16/05/2011
Data finalització: 31/12/2011
Municipis: L'Albiol i Vilaplana
Comarca: Baix Camp
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones amb minusvalia
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: AJUNTAMENT DE MAS DE BARBERANS - ACCIÓ SOCIAL TERRES DE L'EBRE

ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES AL·LOCTONES I CONNECTIVITAT D'ESPAIS OBERTS A LA ZONA OMBRÍVOLA DEL TOLL BLAU DEL BARRANC DE LA VALL, A MAS DE BARBERANS

En aquest indret del Parc Natural dels Ports trobem un entorn que amb el pas del temps havia patit una degradació progressiva. La vegetació herbàcia i arbustiva havia crescut molt, impedia la maduració ecològica de l'entorn i suposava un greu risc d'incendi.

Les tasques realitzades han cercat la millora forestal del territori, l'increment de la biodiversitat de l'entorn i l'obertura d'espais per propiciar la maduració natural del bosc.

Dades tècniques:

Data inici: 06/10/2011
Data finalització: 31/03/2012
Municipis: Mas de Barberans
Comarca: Montsià
Inversió econòmica: 48.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 10 persones discapacitades psíquicament
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: AJUNTAMENT DE VALLMOLL

RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE LA FONOLLOSA FINS A LA FONT DE LA CASTANYA - FONT DE LA MUNDA

El Torrent de la Fonollosa és una petita riera que passa a tocar del nucli urbà de Vallmoll. El seu estat inicial presentava un entorn molt degradat, la vegetació invasora havia crescut fora de control i havia tapat el camí, el torrent, les rescloses i tot aquest entorn riberenc.

El projecte en col·laboració amb l'Obra Social la Caixa té per objectiu restaurar aquest indret i crear un itinerari als veïns. Les actuacions s'han centrat en la neteja de la ribera, l'obertura d'espais per a l'ús públic i l'eliminació específica de les espècies invasores.

Dades tècniques:

Data inici: 13/10/2011
Data finalització: 05/02/2012
Municipis: Vallmoll
Comarca: Alt Camp
Inversió econòmica: 50.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 5 persones aturades, sense subsidi i amb càrregues familiars
Fase d'execució: Finalitzat


Entitat: Fundació Privada GINAC (persones discapacitades)

GESTIÓ FORESTAL I TRANSFORMACIÓ AMB FINALITATS AGRO-ECOLOGIQUES A LA FINCA DE MAS DE FORÈS

Mas de Forès és una masia de propietat municipal construïda a mitjans del segle XX, la finca disposa d'una superfície aproximada de 201 hectàrees declarades Espai d'Interès Natural, al municipi d'Alcover. Anys d'abandó han suposat el creixement de vegetació arreu: camins, escales, baranes i petites edificacions, mostrant un aspecte degradat.

Les actuacions a la finca s'han centrat en la neteja, l'ordenació i la restauració forestal, prioritzant les zones més degradades i els camins d'accés. A més s'han recuperat zones que es destinaran a diferents usos com horts, jardins, boscos i ambients riberencs.

Dades tècniques:

Data inici: 20/06/2011
Data finalització: 18/11/2011
Municipis: Alcover
Comarca: Alt Camp
Inversió econòmica: 90.000,00 €
Nombre de treballadors inserció: 7 persones amb discapacitat psíquica
Fase d'execució: Finalitzat